tikslas

tikslas
tikslas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Numatomas ir siekiamas žmogaus veiklos ar elgesio veiksmų rezultatas. Jis kartu yra ir veiklos motyvas, lemiantis jos būdą ir priemones. Tikslas priklauso nuo objektyvios tikrovės, pedagoginių ar asmeninių poreikių. Jis jungia įvairius motyvus, kryptingus, nuoseklius žmogaus veiksmus į tam tikrą sistemą, kurios veikimas artina prie numatyto rezultato. Priartėjimo prie tikslo laipsnis leidžia spręsti apie veiklos ar elgesio reikšmingumą. Artėjimo prie rezultato efektyvumas pedagoginiuose tyrimuose įvertinamas kokybine ir kiekybine (statistine) analize. Pedagogikos mokslinių tyrimų pagrindas, modeliuojant naujas pedagoginio proceso tobulinimo ir pertvarkymo sistemas, yra žmogaus laisvo vystymosi koncepcija. Kartu reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi pedagogų naudojami būdai ir priemonės tinka ugdymo tikslui siekti. Todėl svarbu vadovautis ugdymo mokslo išvadomis ir rekomendacijomis, kad mažiau būtų daroma klaidų artėjant prie tikslo. Skiriami socialiniai ir individualieji, strateginiai ir taktiniai, konkretūs ir idealūs, realūs ir nerealūs tikslai. Siekiant realių tikslų yra galimybių juos įgyvendinti, siekiant nerealių – galimybės tik iliuzinės. Dar skiriami ilgalaikiai (sutampantys su visuomenės tikslais), vidutinės trukmės (artimos ateities uždaviniai) ir trumpalaikiai (vienos dienos) tikslai. Pastarieji yra pedagogų veiklos kasdienio darbo svarbiausias komponentas. atitikmenys: angl. aim vok. Ziel rus. цель

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tikslas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Trenerio, sportininkų, sporto organizacijų tikslingos ir suderintos veiklos numatomas rezultatas. Tikslas priklauso nuo objektyvių sportinio rengimo, sporto šakos raidos dėsningumų, sportinės… …   Sporto terminų žodynas

  • tikslas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Veikiančiojo siekimas, norimas rezultatas ir veikimo priežastis. Tikslas suponuoja protą ir valią, pažinimą ir norą, gėrį ir motyvą. Tikslo parinkimas – pirmasis mokinių, sportininkų ugdymo… …   Sporto terminų žodynas

  • tikslas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus veiklą ar elgesį pranokstantis mintinis veiksmų rezultatas. Tikslas yra ir veikimo motyvas, lemiantis tikslo pasiekimo būdą bei priemones. atitikmenys: angl. aim; goal; objective vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • tikslas — statusas Aprobuotas sritis strateginis planavimas apibrėžtis Ilgos, vidutinės ar trumpos trukmės planavimo dokumentuose užsibrėžtas siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį. atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tikslas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goal; objective; purpose vok. Ziel, n; Zweck, m rus. цель, f pranc. but, m; objectif, m …   Automatikos terminų žodynas

  • tikslas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Norimas pasiekti dalykas arba ko nors siekimas. atitikmenys: angl. objective pranc. but, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • tikslas — tìkslas sm. (4) FrnW 1. LsB453, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ dalykas, į kurį taikoma, norimas, siekiamas dalykas: Tikslas – idealus, t. y. įsivaizduojamas ir mąstomas, veikimo rezultatas, sąlygojantis veiksmo būdą LTEXI307. Man šiandien gaila to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikslas — ti̇̀kslas dkt. Keliõnės, dárbo, vi̇̀so gyvẽnimo ti̇̀kslas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vidutinio laikotarpio tikslas — statusas Aprobuotas sritis fiskalinė politika apibrėžtis Siekiamas struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslas, kuris suprantamas taip, kaip vidutinės trukmės tikslas 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1466/97 dėl… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ugdymo tikslas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Galutinis siekiamas rezultatas, atspindintis kultūrinius poreikius ir idealus formuojant žmogaus asmenybę. Ugdymo tikslas visada buvo pedagoginės minties esmė, pagrindinė pedagogikos metodologinė problema.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”